A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁVAL KAPCSOLÓDÓ EGYÉNEK VÉDELME ÉS AZ ADATOK SZABAD KÖZLEKEDÉSÉRE ÉS A 95/46/EK IRÁNYELV HAJTÁSÁNAK VÉDELME.

Jelen Adatkezelési Szabályzat az Online Áruház által kínált összes Termékre vonatkozik, és a Webáruház vásárlóinak szól. Ha bármilyen kérdése van a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az online áruházzal az office@ekokids.eu e-mail címen.

Ki az Ön személyes adatainak kezelője?

Az adminisztrátor, azaz az a személy, aki eldönti, hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait, EKO Łukasz Kot , székhelye Częstochowa, ul. Szafranowa 11 NIP:9491565347, a www.ekokids.eu oldalon elérhető online kereskedési platform üzemeltetője.

Hogyan léphet kapcsolatba velünk személyes adatai kezelésével kapcsolatos további információkért?

Írjon az általunk kijelölt személyes adatellenőrnek. Itt vannak az elérhetőségei:

e-mail cím: office@ekokids.eu,

postacím: EKO Łukasz Kot ul. Szafranowa 11, 42-224 Częstochowa

Honnan szerzjük az adatait?

Ezeket Öntől kaptuk a fiók létrehozása során, majd később, a www.ekokids.eu online áruházban (EKO Łukasz Kot ul. Szafranowa 11, 42-224 Częstochowa) végzett tranzakcióival kapcsolatban.

Mi a célja és a jogalapja az Ön személyes adatainak EKO Łukasz Kot ul. Szafranowa 11, 42-224 Częstochowa általi feldolgozásának?

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) az egyéneknek a személyes adatok feldolgozása tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről ( HL L 119., 2016.5.4., 1–88.

Személyes adatait azért kezeljük, mert az szükséges az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez, beleértve:

 • elektronikus szolgáltatások nyújtásának és a www.ekokids.eu online áruház teljes körű használatának lehetővé tétele, beleértve a tranzakciók lebonyolítását és a EKO Łukasz Kot ul. Szafranowa 11, 42-224 Częstochowa online áruházában eladott áruk fizetését;
 • fiókja vagy számlái létrehozása és kezelése, valamint támogatás nyújtása fiókjához, tranzakcióihoz és technikai problémák megoldásához;
 • panaszok kezelése abban az esetben, ha Ön ilyen panaszt nyújt be;
 • az Ön által nekünk küldött kérések kezelése (például a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül);
 • kapcsolatba lépni Önnel, beleértve a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos célokat is.

Ezenkívül a törvény előírja, hogy adatait adózási és számviteli célokra dolgozzuk fel.

Személyes adatait EKO Łukasz Kot ul. Szafranowa 11, 42-224 Częstochowa jogos érdeke alapján az alábbiakban megjelölt célokra is kezeljük, ami a következő:

 • tevékenységének és minden más felhasználónak a figyelése, beleértve például a kulcsszavak keresését, a tevékenységének kezelését a www.ekokids.eu oldalon;
 • marketingtevékenység végzése Ön felé, ideértve az online áruház saját szolgáltatásainak, áruinak közvetlen marketingjét;
 • felvenni Önnel a kapcsolatot, ideértve az engedélyezett marketingtevékenységhez kapcsolódó célokat is, a rendelkezésre álló kommunikációs csatornákon keresztül, különösen az Ön hozzájárulásával - e-mailben és telefonon;
 • fizetési szolgáltatások nyújtása;
 • az Ön számára elektronikusan nyújtott szolgáltatások biztonságának biztosítása, beleértve a EKO Łukasz Kot ul. Szafranowa 11, 42-224 Częstochowa belső szabályainak betartását, valamint a csalások és visszaélések megelőzését és a közlekedés biztonságának biztosítását;
 • tevékenységének és az összes többi felhasználó figyelése, például kulcsszavak keresése, ajánlatok közzététele,
 • kutatások és elemzések végzése, beleértve e kereskedési platform funkcionalitását, a szolgáltatások működésének javítását vagy a látogatók fő érdeklődésének és igényeinek becslését;
 • az Ön kérésének kezelése, különösen a felhasználói szolgáltatási részleg felé és a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül olyan helyzetben, amikor azok nem kapcsolódnak közvetlenül a szerződés teljesítéséhez;
 • Hűségprogramok, versenyek és promóciós kampányok szervezése, amelyekben Ön részt vehet;
 • statisztikai elemzések végzése;
 • archiválási célú adatok tárolása, elszámoltathatóság biztosítása (törvényi kötelezettségeink betartásának bizonyítása).

Jha Ön beleegyezik, személyes adatait az alábbiak érdekében kezeljük:

 • adatok mentése cookie-kba, adatok gyűjtése webhelyekről és mobilalkalmazásokról;
 • versenyek és promóciós kampányok szervezése, amelyekben Ön részt vehet;

A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja az Ön által kifejezett módon. Személyes adatait a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.

Meg kell adnia nekünk személyes adatait?

Az Önnel kötött szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez, és ezáltal a szolgáltatás nyújtásához az alábbi személyes adatok megadását kérjük:

 • úr/asszony, név, e-mail cím, jelszó és születési dátum, teljes cím, telefonszám (normál fiók esetén) ill.
 • úr/né, vezeték- és vezetéknév, e-mail cím, bejelentkezési név, jelszó, telefonszám és a céggel és címével kapcsolatos adatok (céges fiók esetén).

Ha valamilyen oknál fogva nem adja meg ezeket a személyes adatokat, akkor sajnos nem áll módunkban szerződést kötni Önnel, ebből következően Ön nem tudja majd használni webáruházunkat.

Ha jogszabály előírja, más, például számviteli vagy adózási okokból szükséges adatok megadását is megkövetelhetjük. Ezektől az esetektől eltekintve az adatok megadása önkéntes.

Milyen jogai vannak EKO Łukasz Kot ul. Szafranowa 11, 42-224 Częstochowa szemben az adatkezelés tekintetében?

Garantáljuk az Általános Adatvédelmi Rendeletben foglalt valamennyi jogának érvényesülését, azaz az adataihoz való hozzáféréshez, azok helyesbítéséhez és törléséhez való jogot, azok kezelésének korlátozását, továbbításának jogát, hogy ne essünk automatizált döntéshozatal hatálya alá, ideértve a profilalkotást is, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozás joga.

Ezeket a jogokat akkor gyakorolhatja, ha:

 • adathelyesbítési kérelemmel kapcsolatban: észreveszi, hogy adatai hibásak vagy hiányosak;
 • az adatok törlése iránti kérelemmel kapcsolatban: az Ön adataira a továbbiakban nem lesz szükség abból a célból, amelyből azokat EKO Łukasz Kot ul. Szafranowa 11, 42-224 Częstochowa gyűjtötte; visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását; tiltakozik adatai kezelése ellen; adatait jogellenesen kezeljük; az adatokat a jogszabályból eredő kötelezettség teljesítése érdekében törölni kell, vagy az adatgyűjtés a gyermeknek nyújtott elektronikus szolgáltatások nyújtásával összefüggésben történt;
 • az adatkezelés korlátozása iránti kérelemmel kapcsolatban: észreveszi, hogy adatai tévesek - kérheti adatai kezelésének korlátozását arra az időtartamra, amely lehetővé teszi ezen adatok helyességének ellenőrzését; adatait jogellenesen kezeljük, de Ön nem kívánja azok törlését; Adataira már nem lesz szükségünk, de szüksége lehet rájuk védekezéshez vagy követelések előterjesztéséhez; vagy Ön tiltakozik az adatkezelés ellen – mindaddig, amíg megállapításra nem kerül, hogy a mi részünkről szóló jogos indokok felülírják-e a tiltakozás okát;
 • adattovábbítási kérelemmel kapcsolatban: az adatok kezelése az Ön hozzájárulása vagy az Önnel kötött szerződés alapján történik, és az adatkezelés automatikusan történik.
 • Önnek joga van panaszt benyújtani személyes adatainak általunk történő feldolgozásával kapcsolatban a felügyeleti szervhez, amely a személyes adatok védelméért felelős főfelügyelő (cím: General Inspector for Personal Data Protection, ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw ).Milyen helyzetekben tiltakozhat adatai kezelése ellen?
 • Önnek jogában áll tiltakozni személyes adatai kezelése ellen, ha:
 • az Ön személyes adatainak kezelése jogos érdeken vagy statisztikai célból történik, és a tiltakozást az a helyzet indokolja, amelybe Ön került,
 • Személyes adatait direkt marketing célokra kezeljük, ideértve az e célból történő profilalkotást is.

Ne feledje, hogy tiltakozási jogával 2018. május 25-től élhet.

Kivel osztjuk meg személyes adatait?

Az Ön személyes adatait megosztjuk az elektronikus szolgáltatások nyújtásában minket támogató szervezetekkel, azaz azokkal, amelyek fizetési szolgáltatásokat nyújtanak és a számunkra szállítási szolgáltatásokat nyújtó cégekkel. Személyes adatait átadhatjuk a csalás és a visszaélések ellen küzdő hatóságoknak.

Mennyi ideig tároljuk személyes adatait?

Személyes adatait az Önnel kötött szerződés időtartama alatt, valamint a szerződés megkötése után is tároljuk a következő célokra:

 • a szerződés teljesítésével kapcsolatos igények érvényesítése,
 • jogszabályi rendelkezésekből eredő kötelezettségek teljesítése, különös tekintettel az adózásra és a számvitelre,
 • visszaélések és csalások megelőzése,
 • statisztikai és archiválási,
 • a szerződés teljesítésétől számított legfeljebb 10 évig.

Az Ön személyes adatait marketing célból tároljuk a szerződés időtartama alatt, vagy amíg Ön nem tiltakozik az adatkezelés ellen, attól függően, hogy melyik következik be előbb.

Hűségprogramok, versenyek és promóciós kampányok szervezése esetén, amelyekben Ön részt vehet - adatait azok időtartamáig és a nyeremények kifizetésének időtartamáig kezeljük. Az elszámoltathatóság, azaz a személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések betartásának bizonyítása érdekében az adatokat addig tároljuk, amíg EKO Łukasz Kot ul. Szafranowa 11, 42-224 Częstochowa köteles az adatokat vagy az azokat tartalmazó dokumentumokat megőrizni a törvényi követelmények teljesítését, és lehetővé teszik azok teljesítésének a hatóságok általi ellenőrzését.

Az online áruház által gyűjtött adatok

A regisztráció során gyűjtött adatok

     A Webáruházban történő regisztrációval a Vásárló önkéntesen adja meg adatait.

     A Webáruházban történő regisztráció során a Vásárló megadja vezeték- és vezetéknevét, címét, e-mail címét és elérhetőségi telefonszámát

     A Vásárló a regisztráció során megadja a Vásárló Webáruházban való fiókját biztosító bejelentkezési nevet és jelszót. A bejelentkezési nevet és jelszót az Ügyfélnek meg kell őriznie a jogosulatlan használat ellen.

Vásárlási tranzakció során gyűjtött adatok

     A Vásárló a vásárlási tranzakció lebonyolításához többek között megadja: hitelkártya típusát, hitelkártya számát, kártya lejárati dátumát, CVV számát.

Automatikusan gyűjtött adatok

     Az Ügyfél Webáruházának látogatása során automatikusan gyűjtésre kerülnek az IP-cím adatok, domain név, böngésző típusa, operációs rendszer típusa. Ezeket az adatokat a "cookie-k" és a "Google Analytics" rendszer gyűjtheti

     Az Online Áruház ezenkívül gyűjti azokat az ügyfelek adatait, mint például az e-mail cím, az IP-cím adatai, akik az online áruház weboldalán keresztül lépnek kapcsolatba.

     Az Online Áruház adatokat gyűjt azoktól az Ügyfelektől (például becenév, álnév és mások), akik önkéntesen megjegyzéseket fűznek a termékekhez az online áruház weboldalán. Az adatok online áruház általi felhasználása

 A Vásárló által a regisztráció során megadott adatok kizárólag a Webáruházba való bejelentkezéshez és a megrendelés teljesítéséhez használhatók fel. A Webáruházban történő regisztráció kötelező, ha a Vásárló megrendelést kíván leadni.

    A vásárlási tranzakció során gyűjtött adatokat kizárólag a leadott rendelés kifizetésének feldolgozásához használjuk fel.

   Az ügyféladatokat más szervezetek, például futártársaságok, fizetési szolgáltatók, biztosítók, aukciós oldalak rendelkezésére bocsátják a megrendelés teljesítése érdekében.

     Az automatikusan gyűjtött adatok felhasználhatók a Vásárlói magatartás elemzésére a Webáruház weboldalán, demográfiai adatok gyűjtésére a Vásárlókról, valamint a Webáruház oldalainak tartalmának személyre szabására.

     A Vásárlónak a Webáruházzal való közvetlen kapcsolattartása során gyűjtött adatok kizárólag a Vásárlóval folytatott levelezés és a Vásárló megkereséseinek megválaszolása céljából kerülnek felhasználásra.

     Az ügyfelek adatait a törvény értelmében a személyes adatok védelméért felelős főfelügyelő, valamint a rendészeti és igazságügyi hatóságok rendelkezésére bocsátjuk.

     Az adatokat az ügyfél hozzájárulásával marketing célokra használjuk fel.

Adatváltozás

Az ügyfél jogosult arra, hogy a személyes adatait kiegészítse, frissítse, helyesbítse, az adatkezelést megszüntesse, törölje, ha azok hiányosak, elavultak, valótlanok, vagy jogszabálysértéssel gyűjtötték őket, vagy már nem szükségesek a cél eléréséhez összegyűjtött. Az Ügyfél személyes adatokkal kapcsolatos egyéb jogait és kötelezettségeit a személyes adatok kezelése tekintetében az egyének védelméről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet, ill. az ilyen adatok szabad áramlásáról.

    A vásárló a Webáruház rendszerében megadott adatait önállóan módosíthatja.

A vásárlási tranzakcióhoz felhasznált adatok nem változhatnak, mivel a számviteli bizonylat részét képezik, és automatikusan gyűjtött adatok.


A fiók törlése

Az a vásárló, aki a Webáruházban fiókot hozott létre, bármikor kérheti a Webáruházban annak törlését. A fiók törlése visszafordíthatatlan, és az összes ügyféladat törlését jelenti. Ilyen fiókot nem lehet újra létrehozni.

Adatbiztonság

A Vásárló köteles megóvni a Webáruházban használt jelszavai és felhasználói nevei titkosságát. Az ügyfél felelőssége a jelszó megadása és a fiók harmadik fél általi használatának lehetővé tétele. Az Ügyfél felelős az Ügyfél jelszavával vagy fiókjával végzett tevékenységekért. A Vásárló kötelezettséget vállal arra, hogy fiókjának illetéktelen személy általi használatáról, vagy az általa ismert egyéb biztonsági incidensről haladéktalanul értesíti a Webáruházat.

     Az Ügyfél és a Webáruház szervere közötti kommunikáció titkosított. Az adatátvitel biztonságát az SSL (Secure Socket Layer v3) átviteli protokoll használata biztosítja. Az SSL az adatok kódolásából áll, mielőtt elküldi azokat a Vásárló böngészőjéből, majd dekódolja azokat, miután biztonságosan elérte az Internetes áruház szerverét. A Webáruház szerveréről a Vásárlónak küldött információk szintén kódolnak, majd a cél elérése után dekódolnak.

Az adatvédelmi szabályzat módosítása

A Webáruház fenntartja a jogot jelen Adatkezelési Szabályzat módosítására, melyről a Webáruház Vásárlóit a Webáruház honlapján tájékoztatja.