POLITIKA ZAŠTITE OSOBA U SVEZI S KORIŠTENJEM OSOBNIH PODATAKA I SLOBODI PROTOKA TAKVIH PODATAKA I UKIDANJA DIREKTIVE 95/46/EC.

Ova Pravila o privatnosti primjenjuju se na sve proizvode koje nudi online trgovina i namijenjena su korisnicima internetske trgovine. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s ovim Pravilima o privatnosti, molimo kontaktirajte online trgovinu putem e-maila: office@ekokids.eu.

Tko je administrator vaših osobnih podataka?

Administrator, odnosno subjekt koji odlučuje kako će se koristiti vaši osobni podaci je EKO Łukasz Kot ul. Szafranowa 11, 42-224 Częstochowa NIP:9491565347

sa sjedištem u gradu Częstochowa na adresi ul. Szafranowa 11, poslužitelj online trgovinske platforme dostupan na www.ekokids.eu.

Kako nas kontaktirati za više informacija o korištenju vaših osobnih podataka?

Pišite nam na e-mail adresu: office@ekokids.eu,

Poštanska adresa: Nadzornik za zaštitu podataka EKO Łukasz Kot ul. Szafranowa 11, 42-224 Częstochowa.

Odakle smo dobili vaše podatke?

Primili smo ih od vas tijekom otvaranja računa, kao i kasnije preko transakcija koje ste napravili u online trgovini www.ekokids.eu (EKO Łukasz Kot ul. Szafranowa 11, 42-224 Częstochowa.)

Koja je svrha i pravni temelj za korištenje vaših osobnih podataka od strane EKO Łukasz Kot ul. Szafranowa 11, 42-224 Częstochowa?

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnim kretanjem takvih podataka i ukidanjem Direktive 95/46/EZ (SL L 119, 4.5. 2016, str. 1-88)

Vaše osobne podatke koristimo jer je potrebno izvršiti ugovor sklopljen s vama, uključujući:

• omogućavanje pružanja usluga elektroničkim putem i potpunim korištenjem internetske trgovine www.ekokids.eu, uključujući transakcije i plaćanja za robu koja se prodaje u online trgovini proizvodno-uslužnog pogona EKO Łukasz Kot ul. Szafranowa 11, 42-224 Częstochowa;

• otvaranje i upravljanje vašim računom ili računima te pružanje usluga na računu, transakcije i rješavanje tehničkih problema;

• rješavanje pritužbi u slučaju da podnesete takvu pritužbu;

• riješavanje zahtjeva koje nam šaljete (npr. putem kontaktnog obrasca);

• kontaktiranje s vama, uključujući i u svrhe vezane uz pružanje usluga.

Osim gore navedenog, zakon nalaže da koristimo vaše podatke u porezne i računovodstvene svrhe.

Također obrađujemo vaše osobne podatke u svrhe navedene kako slijedi, na temelju legitimnog interesa EKO Łukasz Kot ul. Szafranowa 11, 42-224 Częstochowa, koje su:

• praćenje vaših aktivnosti i svih drugih korisnika uključujući, na primjer traženje ključnih riječi, upravljanje vašom aktivnošću na www.ekokids.eu;

• marketinške aktivnosti za vas, uključujući izravni marketing vlastitih usluga, robe online trgovine;

• kontakt s vama, uključujući i svrhe koje se odnose na ovlaštene marketinške aktivnosti, putem dostupnih komunikacijskih kanala, posebno i uz vaš pristanak - putem e-maila i telefona;

• pružanje platnih usluga;

• osiguranje sigurnosti usluga koje Vam pružamo elektroničkim putem, uključujući provedbu internih pravila EKO Łukasz Kot ul. Szafranowa 11, 42-224 Częstochowa i suzbijanje prijevara i zlouporaba te osiguranje sigurnosti prometa;

• praćenje aktivnosti i svih ostalih korisnika, npr. traženje ključnih riječi, postavljanje ponuda;

• provođenje istraživanja i analiza, između ostalog u pogledu funkcionalnosti ove platforme za trgovanje, poboljšanja rada usluga ili procjene glavnih interesa i potreba posjetitelja;

• rješavanje vaših zahtjeva posebno odjelima korisničkih usluga i kontaktnom obrascu u situaciji kada nisu izravno povezani s izvršenjem ugovora;

• organiziranje programa vjernosti, natjecanja i promotivnih kampanja u kojima možete sudjelovati;

• provođenje statističkih analiza;

• pohranu podataka u svrhu arhiviranja i osiguravanje odgovornosti (demonstracija usklađenosti s našim obvezama prema zakonu).

Ako se slažete, obrađujemo vaše osobne podatke kako bismo:

• spremanje podataka u obliku kolačića, prikupljanje podataka s web stranica i mobilnih aplikacija;

• organiziranje akcijskih prodaja i promotivnih kampanja u kojima možete sudjelovati;

Svoj pristanak na korištenje osobnih podataka možete povući u bilo koje vrijeme na isti način na koji ste ga i odobrili. Vaše osobne podatke obrađivati ćemo i koristiti sve dok ne otkažete svoj pristanak.

Trebate li nam dati svoje osobne podatke?

Od vas tražimo da navedete sljedeće osobne podatke kako bismo mogli zaključiti i izvršiti ugovor sklopljen s vama i na taj način pružiti vam uslugu:

vaše ime, e-mail adresu, zaporku i datum rođenja, punu adresu, broj telefona (u slučaju redovitog računa) ili

• vaše ime, e-mail adresu, korisničko ime, lozinku, telefonski broj i podatke o tvrtki i njezinoj adresi (u slučaju poslovnog računa).

Ako iz nekog razloga ne navedete te osobne podatke, nažalost nećemo moći sklopiti ugovor s vama, pa stoga nećete moći koristiti našu internetsku trgovinu.

Ako to zahtijeva zakon, od vas možemo zahtijevati da navedete i druge neophodne podatke, npr. u računovodstvene ili poreznih svrhe. Osim ovih slučajeva, pružanje podataka je dobrovoljno.

Koja su vaša prava na Proizvodni i uslužni pogon EKO Łukasz Kot ul. Szafranowa 11, 42-224 Częstochowa u obrađenim podacima?

Jamčimo ispunjenje svih vaših prava u skladu s općom Uredbom o zaštiti podataka, tj. pravo pristupa, ispravljanja i brisanja vaših podataka, ograničavanja njihove obrade, pravo na njihov prijenos, ne podlijeganje automatskom odlučivanju, uključujući profiliranje i pravo na prigovor na obradu vaših osobnih podataka.

Ove ovlasti možete koristiti kada:

• u slučaju zahtjeva za ispravljanje podataka: ukoliko primijetite da su vaši podaci netočni ili nepotpuni;

• u vezi sa zahtjevom za brisanje podataka: kada vaši podaci više nisu potrebni u svrhe za koje ih je prikupio EKO Łukasz Kot ul. Szafranowa 11, 42-224 Częstochowa povući ćete svoj pristanak na korištenje podataka; kada imate prigovor na korištenje vaših osobnih podataka ili su isti korišteni nezakonito; podatke treba izbrisati kako bi se ispunila obveza koja proizlazi iz pružanja zakona ili su prikupljeni podaci u vezi s pružanjem elektroničkih usluga djetetu;

• u pogledu zahtjeva za ograničavanje obrade podataka: primijetit ćete da su vaši podaci netočni - možete zatražiti ograničavanje obrade vaših podataka u razdoblju koje nam omogućuje provjeru ispravnosti tih podataka; Vaši podaci bit će obrađeni nezakonito, ali ne želite da budu uklonjeni; Vaše podatke više nećemo trebati, ali možda ćete ih morati koristiti u legalne svrhe; ili se protivite obradi podataka - dok se ne utvrdi postoje li legitimni razlozi s naše strane koji su važniji od vaših razloga za pritužbu;

• u vezi sa zahtjevom za prijenos podataka: obrada vaših podataka odvija se na temelju vašeg pristanka ili ugovora sklopljenog s vama i kada se ta obrada odvija automatski.

Imate pravo podnijeti pritužbu u vezi s obradom vaših osobnih podataka nadzornom tijelu, odnosno glavnom inspektoru za zaštitu osobnih podataka (adresa: Glavni inspektor za zaštitu osobnih podataka, Stawki 2, 00-193 Varšava, Poljska).

U kojim se situacijama možete protiviti korištenju vaših podataka?

Pravo na prigovor na korištenje vaših osobnih podataka imate kada:

• se korištenje vaših osobnih podataka temelji na legitimnom interesu ili u statističke svrhe, a prigovor se opravdava posebnom situacijom u kojoj ste se našli,

• se vaši osobni podaci koriste u svrhu izravnog marketinga, uključujući profiliranje u tu svrhu.

Pravo na prigovor možete koristiti od 25. svibnja 2018. godine.

S kime ćemo razmijenjivati vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke dostavljamo subjektima koji nas podržavaju u pružanju elektroničkih usluga, odnosno onima koji pružaju usluge plaćanja i tvrtkama koje pružaju usluge dostave za nas. Vaše osobne podatke možemo proslijediti javnim tijelima koja se bore protiv prijevara i zlostavljanja.

Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke pohranjujemo za vrijeme trajanja ugovora sklopljenog s vama, kao i nakon njegovog završetka u svrhu:

• ishođenja potraživanja u vezi s izvršenjem ugovora,

• izvršavanje obveza koje proizlaze iz zakonskih propisa, uključujući posebno poreze i računovodstvo,

• sprječavanje prijevare i krivotvorenja,

• statistike i arhiviranja,

• najviše 10 godina od datuma raskida ugovora.

Vaše osobne podatke pohranjujemo u marketinške svrhe za vrijeme trajanja ugovora ili dok se ne usprotivimo takvoj obradi, što god prije nastupi.

U slučaju organizacije programa vjernosti, akcijskih prodaja i promotivnih kampanja u kojima možete sudjelovati - koristiti ćemo vaše podatke za vrijeme trajanja tih programa. Kako bismo osigurali odgovornost, tj. dokazali usklađenost s odredbama o korištenju osobnih podataka, pohranit ćemo podatke za razdoblje u kojem je EKO Łukasz Kot ul. Szafranowa 11, 42-224 Częstochowa dužan čuvati podatke ili dokumente koji ih sadrže kako bi dokumentirali ispunjavanje zakonskih zahtjeva i omogućili kontrolu nad njihovim ispunjavanjem od strane javnih tijela.

Podaci koji se prikupljaju u online trgovini

Podaci prikupljeni tijekom registracije

Kupac koji se registrira u internetskoj trgovini dobrovoljno dostavlja svoje podatke.

Korisnik koji se registrira u internetskoj trgovini navodi ime i prezime, adresu, e-mail adresu, broj telefona

Prilikom registracije, korisnik određuje korisničko ime i zaporku za osiguranje računa klijenta u internetskoj trgovini. Korisnik mora zaštititi prijavu i lozinku od neovlaštene uporabe.

Podaci prikupljeni tijekom transakcije kupnje

Kako bi izvršio kupovnu transakciju, kupac između ostalog navodi: vrstu kreditne kartice, broj kreditne kartice, datum isteka kartice, CVV broj.

Podaci se prikupljaju automatski

Tijekom posjeta web-mjestu internetske trgovine, automatski se prikupljaju podaci o IP adresi, naziv domene, vrsta preglednika i vrsta operativnog sustava. Te podatke mogu prikupljati "kolačići" i sustav "Google Analytics"

Internetska trgovina također prikuplja podatke o klijentima, kao što su e-mail adresa te podaci o IP adresi.

Online trgovina prikuplja podatke o klijentima (kao što su nadimak i drugi) koji dobrovoljno ostavljaju u komentare o proizvodima na web-mjestu online trgovine.

Korištenje podataka putem online trgovine

Podaci koje je korisnik dostavio tijekom registracije koriste se samo kako bi omogućili korisniku da se prijavi u online trgovinu i izvrši narudžbu. Registracija u online trgovini je obvezna ako kupac želi naručiti.

Podaci prikupljeni tijekom transakcije kupnje koriste se samo za obradu plaćanja po narudžbu.

Korisnički podaci razmjenjuju se s drugim subjektima, kao što su kurirske tvrtke, operateri plaćanja, osiguravatelji, web-lokacije za aukcije, kako bi ispunili narudžbu.

Podaci koji se automatski prikupljaju mogu se koristiti za analizu ponašanja korisnika na web-mjestu online trgovine, prikupljanje demografskih podataka o korisnicima, za personalizaciju sadržaja web-mjesta online trgovine.

Podaci prikupljeni izravnim kontaktom kupca s online trgovinom putem web stranice koriste se samo u svrhu korespondencije s kupcem i odgovaranja na njegov upit.

Podaci o kupcima dostupni su Glavnom inspektoru za zaštitu osobnih podataka, kao i tijelima za provedbu zakona i pravosudnim tijelima u skladu sa zakonom.

Uz suglasnost kupca, podaci se koriste u marketinške svrhe.

Promjena podataka

Korisnik ima pravo dopuniti, ažurirati, ispraviti, suzdržati od obrade, izbrisati osobne podatke ako su nepotpuni, zastarjeli, neistiniti ili su prikupljeni u suprotnosti sa Zakonom ili više nisu potrebni za postizanje svrhe zbog koje su prikupljeni. Druga prava i obveze klijenta u pogledu osobnih podataka utvrđena su u Uredbi (EC) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti osoba u pogledu korištenja osobnih podataka i o slobodnom kretanju tih podataka.

Korisnik može neovisno izmijeniti podatke dostavljene u sustavu online trgovine.

Podaci koji se koriste za kupovne transakcije se ne mijenjaju jer su dio računovodstvenog dokumenta i podaci se automatski prikupljaju.

Zatvaranje računa

Korisnik koji je otvorio račun u internetskoj trgovini može u bilo kojem trenutku podnijeti zahtjev u internetskoj trgovinu kako bi ga zatvorio. Zatvaranje računa je nepovratno i znači brisanje svih korisničkih podataka. Takav račun neće biti moguće povratiti.

Zaštita podataka

Kupac je dužan zaštititi povjerljivost zaporki i korisničkih imena koje koristi u internetskoj trgovini. Klijent je odgovoran za davanje zaporke i dopuštenje korištenja računa od treće strane. Klijent je odgovoran za akcije koje se odvijaju pomoću njegove lozinke ili računa. Klijent se obvezuje da će odmah obavijestiti internetsku trgovinu o korištenju njegovog računa od strane neovlaštenih osoba ili o bilo kojim drugim povredama sigurnosti koje su mu poznate.

Komunikacija između klijenta i poslužitelja internetske trgovine je šifrirana. Sigurnost prijenosa podataka osigurana je korištenjem SSL (Secure Socket Layer v3) prijenosnog protokola. SSL se sastoji od kodiranja podataka prije slanja iz preglednika korisnika i dekodiranja nakon što sigurno stigne do poslužitelja internetske trgovine. Informacije koje se šalju s poslužitelja internetske trgovine klijentu također su šifrirane, a nakon dolaska na odredište dekodirane.

Promjena pravila o privatnosti

Online trgovina zadržava pravo izmjene ovih pravila o privatnosti, koja će biti priopćena korisnicima internetske trgovine na web-mjestu online trgovine.