Zwrot i wymiana

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. „O Ochronie Niektórych Praw Konsumentów oraz O Odpowiedzialności Za Szkodę Wyrządzoną Przez Produkt Niebezpieczny”, Klient ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni. W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie 14 dni. Warunkiem zwrotu jest odesłanie, na koszt Kupującego, zakupionego w sklepie www.ekokids.eu towaru na adres siedziby Sprzedającego i przesłanie oświadczenia o zaistniałej sytuacji.

2. Przesyłka, o której mowa w punkcie 1., powinna być należycie zapakowana, tak aby towar nie uległ uszkodzeniu podczas transportu.

3. Zwracany towar musi spełniać poniższe warunki:
a. towar nie może być uszkodzony ani używany, oznaczenia towaru oraz metki nie mogą być naruszone,
b. towar musi być kompletny jeśli składał się z kilku części,
c. towar musi być zwrócony w oryginalnym opakowaniu jeśli towar występował w opakowaniu
d. do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu.

4. Zwroty nie będą uwzględniane jeśli został naruszony choćby jeden z warunków wymienionych w punkcie 3.

5. Zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od momentu dostarczenia towaru do siedziby Sprzedającego

6. Zwroty prosimy odsyłać na adres Sprzedającego wraz z wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy(wzór poniżej):

EKO Łukasz Kot

ul. Szafranowa 11

42-224 Częstochowa


www.ekokids.eu

poprzez wykonanie przelewu na wskazane przez Kupującego konto lub przekazem pocztowym na wskazany adres.

7. Paczki za pobraniem nie będą odbierane.

Reklamacje i gwarancje
1. Towary zakupione w sklepie są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta lub dystrybutora. W przypadku stwierdzenia wad technicznych produktu czy ewentualnej omyłkowej wysyłki prosimy o niezwłoczny kontakt z obsługą sklepu celem omówienia szczegółów rozwiązania problemu. Towar zostanie wymieniony na nowy (naprawiony) lub zwrócimy pieniądze za towar i za wysyłkę na wskazane konto. Do przesyłki należy dołączyć informacje na temat zaistniałej sytuacji oraz dane do zwrotu środków pieniężnych.

2. Reklamacje dotyczące niezgodności kolorów i odcieni towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego nie będą przez Sprzedającego rozpatrywane.

3. W przypadku uszkodzenia opakowania lub taśmy zabezpieczającej podczas dostawy należy w obecności kuriera/listonosza spisać protokół uszkodzenia przesyłki. Reklamacje będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu potwierdzonego przez doręczyciela.

4. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji towar reklamowany odsyłamy na koszt Kupującego bądź pozostaje on do odbioru w siedzibie Sprzedającego w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

5. Reklamacje prosimy odsyłać na adres Sprzedającego wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym (wzór poniżej):

EKO Łukasz Kot

ul. Szafranowa 11

42-224 Częstochowa

www.ekokids.eu

Wzór formularza reklamacyjnego do druku
 

Wzór formularza odstąpienia od umowy w przypadku zwrotu towaru do druku

Poniżej wzór Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość w przypadku zwrotu towaru.

Imię i nazwisko                                                                                                                               data, miejscowość

…………………………………………………

Adres

…………………………………………………

Tel kontaktowy

                                                                                             

                                                                                                                                   EKO Łukasz Kot

                                                                                                                                    ul. Szafranowa 11

                                                                                                                                    42-224 Częstochowa

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Oświadczam, że zgodnie z art.27 ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta zwracam zakupiony towar w postaci:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Towar otrzymałem dnia: ……………………………………….

Numer konta na który proszę dokonać zwrotu mojego świadczenia

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że zwracany towar jest w stanie niezmienionym i nie był używany.

 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                              podpis