Vrácení a výměna
1. V souladu se zákonem ze dne 2. března 2000 o ochraně některých práv spotřebitelů a odpovědnosti za škodu způsobenou nebezpečným výrobkem má klient právo písemně odstoupit od uzavírané smlouvy bez uvedení příčiny do 14 dnů. V případě písemného odstoupení od smlouvy je klient povinen vrátit zboží do 14 dnů. Podmínkou vrácení je odeslání na náklady kupujícího zboží zakoupeného v obchodě www.natimi.eu
na adresu sídle prodávajícího a zaslání prohlášení o vzniklé situaci.

2. Zásilka, která je zmíněna v bodě 1., musí být náležitě zabalená, tak aby se zboží nepoškodilo během přepravy.

3. Vrácené zboží musí splňovat níže uvedené podmínky:
a. zboží nesmí být poškozeno ani používáno, označení zboží a štítky nesmí být poškozeny,
b. zboží musí být kompletní, pokud se skládalo z několika částí,
c. zboží musí být vráceno v originálním obalu, pokud zboží bylo v obalu,
d. k vrácenému zboží je třeba přiložit doklad o nákupu.

4. Vrácení nebude zohledněno, pokud bude porušena třeba jen jedna z podmínek uvedených v bodě 3.

5. Peníze musí být vráceny do 5 pracovních dnů od okamžiku doručení zboží do sídla prodávajícího:

EKO Łukasz Kot

ul. Szafranowa 11

42-224 Częstochowa


www.natimi.eu

převodem na účet uvedený kupujícím nebo poštovní poukázkou na uvedenou adresu.

6. Balíky na dobírku se nebudou přebírat.

Reklamace a záruky
1. Zboží zakoupené v obchodě je nově vyrobené a má záruku výrobce nebo distributora. Pokud zjistíte technické závady výrobku nebo eventuální zásilku omylem, kontaktujte neprodleně obsluhu obchodu za účelem projednání podrobností pro vyřešení problému. Zboží vyměníme za nové (opravíme) nebo vrátíme peníze za zboží a zásilku na uvedený účet. K zásilce přiložte popis vzniklé situace a údaje pro vrácení peněžních prostředků.

2. Reklamace týkající se rozdílů v barvách a odstínech zboží, které vyplývají z individuálního nastavení počítače kupujícího, nebude prodávající vyřizovat.

3. V případě poškození obalu nebo ochranné pásky při dodávce sepište v přítomnosti kurýra / poštovního doručovatele protokol o poškození zásilky. Reklamace bude vyřízena pouze na základě protokolu, který potvrdí doručovatel.

4. V případě neodůvodněné reklamace zasíláme reklamované zboží na náklady kupujícího nebo zboží bude možné převzít v sídle prodávajícího do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace.

5. Reklamace zasílejte na adresu prodávajícího společně s vyplněným prohlášením o odstoupení od smlouvy:

EKO Łukasz Kot

ul. Szafranowa 11

42-224 Częstochowa

www.natimi.eu

Vzor reklamačního formuláře pro tisk

Vzor formuláře o odstoupení od smlouvy v případě vrácení zboží pro tisk

Níže vzor Prohlášení o odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku v případě vrácení zboží.

Jméno a příjmení                                                                                                                   datum, místo                                                                                                                                                                                                            

…………………………………………………

Adresa

…………………………………………………

Kontaktní telefon

                                                                                                                                   EKO Łukasz Kot

                                                                                                                                   ul. Szafranowa 11

                                                                                                                                   42-224 Częstochowa

 

 

­Prohlášení o odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku

 

Prohlašuji, že podle čl. 27 zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů vracím zakoupené zboží v podobě:

……………………………………………………………………………

Zboží bylo doručeno dne: ……………………………………….

Číslo účtu, na který proveďte vrácení mé platby

IBAN:......................................................................................................................................................

 

SWIFT/BIC:................................................................................................................................................

Prohlašuji, že vrácené zboží je v nezměněném stavu a nebylo používáno.

 

 

podpis