1.Vlasnik internet trgovine www.ekokids.eu je tvrtka:

Zakład Produkcyjno Usługowy Uslugowe "ECO" Zofia Kot

Ul. Šafranowa 11

42-200 Częstochowa

REGON: 151015906

Porezni broj: 573-001-47-44

U daljnjem tekstu Prodavatelj

2. Internet trgovina nalazi se na adresi www.ekokids.eu

3. Kupovinu u našoj online trgovini mogu vršiti osobe starije od 18 godina (fizičke osobe) ili tvrtke (pravne osobe), u daljnjem tekstu kupci.

4. Narudžbe je moguće podnositi 24 sata na dan 7 dana u tjednu. Narudžbe zaprimljene nedjeljom i blagdanom rješavat će se prvog radnog dana nakon dana zaprimanja narudžbe.

5. Narudžbe se realiziraju na teritoriju Republike Poljske. Moguće je izvršiti narudžbu izvan granica Poljske ali će to zahtjevati posebni dogovor između strana.

Načela kupovine

1. Da bi se moglo kupovati u online trgovini potrebno je ispravno popuniti obrazac narudžbe na web-mjestu www.ekokids.eu, odabrati način plaćanja i poslati obrazac.

2. Potvrda narudžbe jednaka je prihvaćanju odredbi ovih propisa i izraza vezanih za korištenje osobnih podataka kupca u svrhe vezane uz ispunjenje narudžbe.

3. Potrebno je unesti ispravne kontakt podatke s telefonskim brojem da bi se u slučaju bilo kakve sumnje nepravilnost u narudžbenici mogla objasniti na prikladan način. Online trgovina zadržava pravo provjere narudžbe te otkazivanja iste u slučaju opravdanih sumnji u mogućnosti njene provedbe.

4. Zaprimanje svake narudžbe potvrđuje se putem e-maila ili telefona. Sklapanje ugovora i njegovih odredbi u smislu Zakona o obaveznim odnosima dolazi u trenutku kada online trgovina potvrdi narudžbu.

5. Promjene u narudžbi moguće je vršitii telefonom ili e-mailom sve dok online trgovina ne izda dokument narudžbe. Naručitelj ne može otkazati narudžbe koje su već zaprimljene.

6. Ispunjavanjem obrasca narudžbe s informacijama sadržanim u narudžbi naručitelj automatski prihvaća sve odredbe i članke ovog Pravilnika.

7. Sve cijene navedene su u valuti poljska zlota te sadrže iznos PDV-a. Cijena proizvoda je trenutna, tzn. ona koja je vidljiva u trenutku narudžbe. U cijenu nisu uključeni troškovi dostave. Prodavatelj ima pravo promijeniti cijene bez prethodne obavijesti naručitelju, osim u slučaju kad je narudžba već u obradi.

8. Prodavatelj nudi sve proizvode bez fizičkih ili pravnih nedostataka.

9. Za svaku narudžbu izdaje se račun ili faktura koja uključuje PDV-a.

10. Prodavatelj prihvaća plaćanje: gotovinom i uplatom na račun.

11. Narudžba se obrađuje:

u slučaju narudžbe koja se plaća bankovnim uplatom do 48 sati nakon zaprimanja uplate od strane prodavatelja.

Pojedinosti o računu:

Broj računa: 92102016640000380203800323

Primatelj:

PSA EKO Zofia Kot

Šafranowa 11

42-200 Częstochowa

U naslovu prijenosa upišite broj narudžbe.

Osoblje online trgovine učinit će sve kako se kupovina i obavezujući termini ne bi promijenili. Ukoliko se to ipak dogodi kupac će biti informiran o svim promjenama na vrijeme.

Narudžbe za koje nisu zaprimljene uplate neće se obrađivati.

12. U slučaju nedostatka proizvoda kNaručitelj će o istome biti pravovremeno obaviješten. Naručitelj tada može odlučiti o daljnjem izvršenju narudžbe (djelomično izvršenje, produženje vremena čekanja, otkazivanje cijele narudžbe). U slučaju da naručitelj ne dostavi nadopunu u roku od 3 dana prodavatelj zadržava pravo slanja raspoložive robe ili otkazivanja narudžbe.

13. Kupljena roba dostavlja se putem dostavljača tvrtke GLS po cijeni:.

Dostavljač - 53.73 PLN

Za pojedinosti pogledati Troškovi i pravila isporuke.

14. Prodavatelj će u roku od 14 dana od primitka izvršiti povrat i zamjenu kupljene robe. 

Za pojedinosti pogledati Povrat i reklamacije.

15. Prodavatelj se obvezuje zaštititi osobne podatke u skladu s Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća (EU) iz ožujka 2016/679 od 27. travnja 2016. o zaštiti osobnih podataka osoba te o slobodnom protoku takvih podataka i ukidanju Direktive 95 / 46 / CE (L 119, 04.05.2016, str. 1-88). Prema ovom zakonu, kupci u online trgovinama imaju pravo uvida u njihove podatke, podnositi ispravke istih te zahtijevati prestanak njihovog korištenja.

16. Prodavatelj zadržava pravo izmjene sadržaja ovog Pravilnika nakon omogućavanja uvida u mehanizme promjena koje ne krše prava kupaca.

Završne odredbe

1. Sastavni dio ovog Pravilnika su propi Troškovi i pravila isporuke te Povrat i reklamacije. Ove informacije posebno su izdvojene tako da su kupci koji ne čitaju Pravilnik bolje upoznati s ovim važnim aspektima.

2. Prodavatelj zadržava pravo promjene cijena ponuđene robe, povlačenja robe i / ili uvođenja novih proizvoda, izvršenja i otkazivanja promotivnih kampanja ili izmjene istih bez prethodne najave.

3. U trenutku potvrđivanja narudžbe kupac izjavljuje da je suglasan sa pohranjivanjem ​​i obradom njegovih ​​osobnih podataka u svrhu izvršenja narudžbe, izdavanja računa, podmirenja transakcija i vođenja financijske dokumentacije. Osobni podaci kupca povjerljivi su i neće se davati ​​trećim osobama. Kupac ima pravo pregledavati svoje osobne podatke, vršiti izmjene i ukloniti ih iz baze podataka prodavatelja.

4. Ugovor o prodaji robe zaključen je u skladu s poljskim zakonom i poljskim jezikom.

5. Za sve sporove koji nisu obuhvaćeni ovim Pravilnikom, primjenjivat će se odredbe Zakona o obaveznim odnosima.

6. Za rješavanje sporova koji mogu proizaći iz ugovora sklopljenog na temelju ovog Pravilnika nadležan je mjesni sud nadležan za rješavanje spora.

7. Osoblje online trgovine www.ekokids.eu učiniti će sve da osigura da su opisi i tehnički podaci ponuđenih proizvoda istiniti i ažurirani, a fotografije odražavaju stvarno stanje robe.